• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Správa
Správa
V tejto sekcii sú umiestnené informácie o správe a hospodárení farnosti a činnosti jej orgánov.

Členovia kurátorského zboru PDF Tlačiť E-mail

Kurátorský zbor farnosti tvoria títo členovia:

 

o. mitr. Mgr. Kornel M. Baláž - farár farnosti najsv. Trojice

o. Mgr. Ján Kočerha - kaplan farnosti najsv. Trojice

MUDr. Daša Gladišová - hlavná kurátorka

Ing. Miroslav Vojtička - zbormajster a kantor

Mgr. Anežka Vyhnánková - kantorka

Martin Fabián - kurátor pre technické záležitosti

Milan Gajan - kurátor pre technické záležitosti

Kontakty

 
Stanovy kurátorského zboru PDF Tlačiť E-mail