• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Mužský byzantský zbor
Mužský zbor Najsvätejšej Trojice

Myšlienka založiť spevácky zbor existovala už niekoľko rokov, keď sa kantori stretávali po večerných liturgiách a skúšať liturgické piesne. Posun ku skutočnému zboru nastal až po príchode Miroslava Vojtičku do nášho spoločenstva v lete roku 2007. Miro má dlhoročné skúsenosti so zbormi na východnom Slovensku, pôsobil v Ľubici a v Košiciach. Zúžitkoval ich vo farnosti Najsvätejšej Trojice, kde sa stal zbormajstrom a pod jeho vedením vznikol skutočný zbor so stálymi zboristami všetkých hlasov a rozrastajúcim sa repertoárom.

Štvorhlasný zbor tvoria mužskí speváci rozličných jazykov, národností a vierovyznaní. Jednotiacim prvkom je staroslovienčina - štandardný jazyk našich skladieb. Spievame prevažne liturgické skladby určené pre bohoslužobný doprovod, ale tiež aj iné náboženské piesne a koledy.

Repertoár zboru tvorí v súčasnosti vyše 40 piesní. Niektoré z nich ste si už mohli vypočuť na akciách v Prahe (ekumenické dni v Prahe, oslava 60-tych narodenín o. vladyku, ekumenická modlitba Slovákov za domov, chrámové sviatky, ...). Postupne na týchto stránkach zverejníme celý repertoár - popis skladieb, zvukové ukážky a notové zápisy. Veríme, že sa časom dočkáte aj CD nahrávky.

Zbor v súčasnosti skúša každu stredu a piatok po sv. liturgii (okolo 19:00). Každý záujemca o spev v zbore má možnosť zúčastniť sa nácviku, noví členovia zboru sú srdečne vítaní.