• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Farské spoločenstvo
Farské spoločenstvo

Farnosť je určité spoločenstvo kresťanov, ktoré zveril biskup do pastoračnej starostlivosti farára. Túto literu kanonického práva sa snažíme uvádzať do reálneho života. Naša gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice je predovšetkým živým spoločenstvom veriacich kresťanov, Božieho ľudu. Tvoria ho ľudia z rozličného zázemia a vekových skupín, od najmenších detí, cez študentov, pracujúcich, až po seniorov. Väčšina z nás pochádza zo Slovenska a v Prahe našla svoje druhé bydlisko.

Naše farské spoločenstvo sa usiluje o to, aby bolo prostredím, ktoré bude pre pražských veriacich duchovným i sociálnym domovom. Prostredím pre ľudí dobrej vôle, ktorí sú otvorení prijímať i ochotní dávať. Z tohto dôvodu farnosť poskytuje duchovnú službu a vytvára vhodné spoločenské zázemie pre veriacich i vieru hľadajúcich. Cirkevná káva a čaj PDF Tlačiť E-mail

Nedeľné agapé, či pohostenie veriacich, má v našej farnosti zaužitý názov cirkevná káva a čaj.

Po každej nedeľnej liturgii, ktorá sa slúži o 10:30, je pre všetkých farníkov a priateľov farnosti Najsvätejšej Trojice pripravené pohostenie v pastoračnej miestnosti nášho chrámu.

Čítať celý článok...
 
Spoločenstvo Trinity PDF Tlačiť E-mail

Kto sme?

 

Katolícke spoločenstvo vysokoškolských študentov začalo združovať gréckokatolíckych študentov slovenskej gréckokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice. Postupne sa rozšírilo a momentálne združuje približne 20 vysokoškolských, postgraduálnych študentov, mladých pracujúcich a všetkých, ktorí majú záujem o stretávanie. Spoločenstvo je tvorené gréckokatolíckymi aj rímskokatolíckymi veriacimi, sme prevažne slovenskej národnosti (z rôznych kútov Slovenska) ale radi medzi sebou máme aj ľudí inej národnosti.

Čítať celý článok...