• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Duchovenstvo
Duchovenstvo

Farnosť Najsvätejšej Trojice pastoračne i správne prináleží svojmu biskupovi Mons. Ladislavovi Hučkovi, apoštolskému exarchovi v Českej republike, ktorý zveril duchovnú starostlivosť o ňu farárovi o. Kornelovi Balážovi a farskému vikárovi (kaplánovi) o. Jánovi Kočerhovi. Z farnosti pochádza a naďalej v nej vypomáha o. Karel Soukal, administrátor farnosti v Pardubiciach. Študentskému spoločenstvu sa venuje o. Lukáš Bakajsa. V tejto sekcii nájdete zaujímavosti a pozdravné slová od duchovných pastierov nášho spoločenstva.Otec vladyka Ladislav PDF Tlačiť E-mail
 
Otec farár Kornel PDF Tlačiť E-mail
 
Otec kaplán Ján PDF Tlačiť E-mail
 
Otec Karel PDF Tlačiť E-mail