• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Chrám
Chrám

V tejto sekcii nájdete informácie o Chráme Najsvätejšej Trojice, o jeho histórii a pozoruhodnej architektúre. K liturgickým priestorom spločenstva patrí aj Rotunda sv. Longina, kde sa každý pondelok večer modlíme Akatist.

Stiahnite si brožúrku o chráme:

Kostel Nejsvětější Trojice (česky)História

Kostel Nejsvětější Trojice vznikl na místě bývalého židovského hřbitova, který byl v roce 1478 zrušen, a jeho pozemek parcelován. Na místě tohoto pozdějšího kostela a konventu trinitářů stálo původně několik domů. V roce 1708 trinitáři odkoupili čtyři domy, jelikož roku 1705 obdrželi císařské povolení ke zřízení vlastního konventu. Tento řád zatím využíval interiéry ve stávajících domech, v nichž si roku 1708 zřídil domácí kapli. Ve stejném roce sepsal představitel trinitářského řádu smlouvu o výstavbě kostela
s donátorem Janem Ignácem Dominikem, baronem Putzem z Adlerthurnu, a současně se staviteli Kryštofem Dientzenhoferem a Janem Jiřím Aichbauerem. Podle chronogramu na průčelí byl zřejmě roku 1712 kostel v hrubé stavbě dokončen, a začátkem června 1713 byl vysvěcen světícím biskupem Danielem Josefem Mayerem.

Čítať celý článok...
 
Architektúra

Originálně pojatá vrcholně barokní budova na téměř čtvercovém půdorysu s věží nad presbytářem a bohatě zdobeným průčelím do Spálené ulice. Nad hlavním vchodem je nápis z roku 1713, připomínající donátory stavby, J. I. Putze a jeho manželku. Vlevo od kostela je socha sv. Judy Tadeáše z roku 1734, snad z dílny M. B. Brauna, vpravo socha sv, Jana Nepomuckého z roku 1723 v moderní kubistické edikule.

Vnitřek má charakter centrální stavby o 9 klenebních polích se stejně velikým presbytářem na východní straně. 3x3 klenební pole jsou téměř stejně vysoká, oddělená pasy a sklenutá střídavě plackami a klášterními klenbami na čtyři štíhlé sloupy s vykousnutými hranami a výraznými hlavicemi. Prostřední loď je nepatrně širší a nad středním polem je kupole s lucernou, vyčnívající nad střechu. Zařízení je většinou z druhé poloviny 18. století, drobná křtitelnice z roku 1552 a kované dveře do sakristie z 15. století pocházejí z kostela sv. Martina ve zdi.

Převzato z cs.wikipedia.org

 
Rotunda sv. Longina

Rotunda sv. Longina je najmenšou a druhou najstaršou z troch dochovaných pražských románskych rotúnd. Podľa povesti bola pôvodne pohanskou svätyňou a až po príchode kresťanstva bola zmenená na katolícky kostolík. Slúžila ako farský kostol starobylej osady Rybníček a bola obklopená cintorínom, používaným počas moru a pre cudzincov.

Čítať celý článok...