• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov Bohoslužby
Bohoslužby
V tejto sekcii sa nachádza zaujímavá charakteristika východnej bohoslužby a rozpis sv. liturgií a pobožností v Chráme Najsvätejšej Trojice. Tiež sú tu uvedené informácie o pastoračnej službe a možnosti prijatia sviatostí Katolíckej cirkvi. Sekciu dopĺňa odkaz na liturgický kalendár.


Sviatosti
Čítať celý článok...
 
Svätá liturgia PDF Tlačiť E-mail

Streda

18:00

slovenská

Piatok

18:00

cirkevnoslovanská (staroslovienska)

Sobota

18:00

cirkevnoslovanská (staroslovienska)

 

 

 

Nedeľa

9:00

10:30

15:00 v zimnom období

16:00 v letnom období

cirkevnoslovanská (staroslovienska)

slovenská

slovenská pre deti

slovenská pre deti

Čítať celý článok...
 
O bohoslužbe PDF Tlačiť E-mail

Rozličné cirkvi Východu majú vo svojej duchovnej a teologickej tradícii niektoré črty, ktoré sú prejavom ich odlišnej citlivosti v porovnaní s formami, ktoré prijalo ohlasovanie Evanjelia v krajinách Západu. Existujú niektoré črty duchovnej a teologickej tradície spoločné rozličným cirkvám Východu, ktoré odlišujú ich citlivosť v porovnaní s formami, ktoré boli prijaté ohlasovaním Evanjelia v krajinách Západu. Druhý vatikánsky koncil ich zhŕňa nasledovne: "Je všeobecne známe, s akou láskou slávia východní kresťania liturgiu, najmä eucharistickú službu, zdroj života pre Cirkev a záruku budúcej slávy: jej prostredníctvom veriaci, zjednotení s biskupom, majú prístup k Otcovi skrze Syna, vtelené Slovo, ktorý trpel a bol oslávený, a zostúpením Svätého Ducha dosahujú spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou, a tak sa stávajú 'účastnými na božskej prirodzenosti' (2 Pt 1,4)."

Čítať celý článok...
 
Pobožnosti PDF Tlačiť E-mail

Pondelok

 

20:00

 

Akatist v Rotunde sv. Longina

 

Čítať celý článok...